Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets Trygghetsmätning visar på ökad trygghet

Resultatet av årets Trygghetsmätning i Växjö kommun är nu sammanställt. Undersökningen skickades till 2700 slumpmässigt utvalda kommuninvånare som bland annat fick svara på hur de upplever tryggheten i deras bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott.

Resultatet av årets Trygghetsmätning i Växjö kommun är nu sammanställt. Undersökningen skickades till 2700 slumpmässigt utvalda kommuninvånare som bland annat fick svara på hur de upplever tryggheten i deras bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott.

Det totala indexet för Växjö kommun i år blev 1,44, på en skala från 0-6 där 0 är bäst. 85 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de under året inte varit utsatta för något brott. Resultatet är bättre än 2018 då index var 1,62 och 81 procent angav att de inte blivit utsatta för brott. Även den konkreta känslan av otrygghet och oron att utsättas för brott har sjunkit i år. Växjö kommun har totalt sätt ett bra resultat om man jämför med hela område Kalmar/Kronoberg, vilket Växjö kommun tillhör.

Sammanställningen av trygghetsmätningen visar ändå på flera utmaningar.

- Det är viktigt att poängtera att Växjö totalt sätt har bra siffror och vi ser små förbättringar på flera områden. Exempelvis känner sig färre otrygga och vi har något bättre siffror för området Araby. Men vi har flera utmaningar vilket vi vet om. Mätningen är ett bra verktyg som sätter fingret på sådant vi behöver prioritera, säger Jonas Eek, lokalpolisområdeschef Växjö och Alvesta kommuner.

Några områden som sticker ut negativt är:

  • Problem med att kvinnor antastas. Campus fortsätter sticka ut och nästan 40 procent av respondenterna svarade att det finns problem med att kvinnor blir antastade.
  • Berusade och narkotikapåverkade personer. Detta fortsätter vara ett större problem i Araby och på Campus än i övriga Växjö. Mätningen visar också på en ökad problematik med narkotikapåverkade personer i Lammhult.
  • Känsla av otrygghet. En fortsatt hög andel i Araby känner sig otrygga att vistas ute på kvällen. Färre än tidigare av de boende på Teleborg uppger samtidigt att de känner sig trygga att vistas ute på kvällen. I Araby uppger också var femte respondent att man är rädd för en specifik person. Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen fortsätter vara ett problem i Araby, även om siffran minskar.
  • Oro för inbrott. Hög oro på landsbygden och i nästan samtliga landsbygdsorter.
  • Bilar som kör för fort. Bedöms vara ett ganska påtagligt problem i stort sett i samtliga landsbygdsorter. Problematik kring buskörning med mopeder har blivit ett större problem i Hovshaga och i Braås.
  • Nedskräpning. Fortsätter att upplevas som ett ganska påtagligt problem i Lammhult, Teleborg och Braås.

- Det finns flera delar som vi ser allvarligt på, även om resultatet i stort går åt rätt håll. Något som vi behöver ta på stort allvar är att så många på Campus uppgett att kvinnor antastas där, eller att man känner en oro för det. Vi kommer nu därför bjuda in de intressenter som verkar på Campus till ett möte där åtgärder ska tas fram. Här behöver många arbeta tillsammans, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

Om mätningen:

2700 slumpmässigt utvalda invånare uppdelade på 9 olika områden i Växjö kommun fick chans att svara på årets Trygghetsundersökning. Svarsfrekvensen var cirka 58 procent vilket innebär att 1569 personer svarat. Trygghetsmätningar görs i de flesta av Sveriges kommuner och är ett samarbete mellan Polisen och Sveriges kommuner. Resultatet av undersökningen presenterades på en informationsträff på onsdagskvällen 4 december, dit allmänheten var välkomna.

Sammanställd tabell över Växjö kommun resultat. , 543 kB.

Senast uppdaterad: 2 maj 2022