Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om deltidsbrandmän, parkeringstaxor och fritidshem

17 december sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.

Mötet börjar klockan 14.00. På årets sista kommunfullmäktige behandlas bland annat följande ärenden:

  • Motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)
  • Medborgarförslag om att utveckla Växjö som den gröna staden
  • Nya regleringar och taxor för parkering i Växjö tätort
  • Motion om att höja kvaliteten på färdtjänsten - Per Nilimaa (SD)
  • Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) till Lisa Larsson (S) om fritidshemmen i Växjö kommun

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter).

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 17 december 2019