Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Grön stadsby, LSS och Ulriksbergskolan tas upp på kommunfullmäktige

25 februari sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.

Mötet börjar klockan 14.00. På februaris kommunfullmäktige behandlas bland annat följande ärenden:
  • Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) till Gullvi Strååt (S) om förutsättningarna för bemötande av behov hos äldre personer inom LSS
  • Motion om att utreda möjligheterna att skapa en ny stadsdel (Grön stadsby) som uppfyller målen i Agenda 2030 och i Växjö kommuns hållbarhetsprogram - Andreas Håkansson (C)
  • Medborgarförslag om ökat fokus på FNs globala mål för hållbar utveckling, god hälsa och inkluderande samhälle
  • Kommunens revisorers granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
  • Om- och tillbyggnad av Ulriksbergskolan och nybyggnad av Ulriksbergs förskola

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter).

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 10 februari 2020