Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Uppdrag: titta på förutsättningar för eventuell flytt av verksamheter till ändamålsenliga lokaler

Ett par verksamheter på omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt förvaltningen för arbete och välfärd är idag trångbodda och är i behov av mer ändamålsenliga lokaler. Kommunstyrelsens ordförande har därför gett kommunchefen i uppdrag att se över förutsättningarna för en eventuell flytt av dessa verksamheter.

- Bra lokaler för barn och ungdomar samt inte minst våra medarbetare är viktigt. Vi vill därför att kommunchefen tillsammans med förvaltningarna tittar på möjligheten för flytt och hur verksamheternas eventuella flytt skulle kunna optimeras och gynna varandra, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M).

Verksamheterna det berör:

  • Teleborgs och Vikaholms hemvårdsgrupper har bristfälliga lokaler och är i behov av nya
  • Träningsskolan, Ljungfälleskolans grundskoleverksamhet samt södra och östra elevhälsoteamen behöver mer ändamålsenliga lokaler
  • Novus (tidigare enheterna Ungdomsgruppen/UAE) är i behov av lämpliga lokaler i samband med en möjlig ansökan om att bli HVB.

Uppdraget innefattar att titta på förutsättningar, tidplan och ekonomi för en eventuell flytt. Inga beslut är i dagsläget tagna. Förslag ska presenteras innan sommaren 2020 och samverkas med fackliga innan beslut.

Senast uppdaterad: 11 mars 2020