Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Aktuell information från våra verksamheter

Just nu sprids information om coronaviruset. Här kommer ett förtydligande kring läget i några av våra verksamheter. Vi bevakar frågorna noggrant och är förberedda på nya nationella beslut och riktlinjer.

Växjö kommun följer utvecklingen av coronaviruset noga och har beredskap om läget skulle förändras. Våra verksamheter bevakar frågorna noggrant och är förberedda om det kommer nya nationella beslut eller riktlinjer. Här uppdaterar vi vår webbplats löpande med nya information.

Vi förstår att det just nu sprids mycket information om coronaviruset och att det kan vara svårt att hänga med i allt. Här kommer ett förtydligande kring läget i några av våra verksamheter.

Skolverksamhet

Sedan torsdag 18 mars har vi infört distansundervisning för våra kommunala gymnasieskolor och dess elever. Vi vill förtydliga att det inte är detsamma som att vi har stängt gymnasieskolor, utan undervisningen fortlöper fast i en annan undervisningsform.

Våra förskolor och grundskolor har undervisning som vanligt i respektive skola och så kommer det även vara på måndag. Just nu finns inga planer att stänga ner våra skolor.

Vård- och omsorg

Vi fortsätter att avråda från besök på våra boenden. Det är inte lämpligt att besöka en anhörig om du har förkylningssymptom som till exempel snuva, hosta, ont i halsen eller feber. Hemtjänsten och hemsjukvården gör en del prioriteringar för att räcka till.

Viss verksamhet, såsom träffpunkter och dagverksamhet är inställda tills vidare för att personalen ska räcka till kärnverksamheten. Om du har beviljad växelvård, tänka på att stanna hemma vid förkylningssymtom. De som är på daglig verksamhet får information om vad som är helt öppet, delvis öppet eller stängt.

Extra stöd för 70 år och äldre

Sedan torsdag 19 mars har Växjö kommun ett samarbete med Röda korsets volontärverksamhet. Invånare som är 70 år och äldre, och som uppmanas stanna hemma, kan få hjälp att handla och hämta ut mediciner eller paket. Genom att kontakta oss på 0470-410 00 förmedlar vi kontakt till Röda korsets volontärverksamhet.

Åtgärdspaket till lokala näringslivet

Onsdag 18 mars satte vi in flera omedelbara åtgärder för att undvika konkurser och stora uppsägningar för kommuninvånarna. Läs mer om åtgärdspaketet här Länk till annan webbplats.. I övrigt vill uppmana alla att utifrån egen förmåga gynna och hjälpa våra lokala restauranger och butiker.

Till sist vill vi skicka ett stort tack till alla våra fantastiska medarbetare i utsatta verksamheter som jobbar och sliter.

Senast uppdaterad: 20 mars 2020