Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Stort engagemang när Växjö kommun skapar kompetensbank

Växjö kommun gör just en inventering av kompetenser bland sina medarbetare. Syftet med inventeringen är att skapa en kompetensbank för att vara förberedda om det skulle bli ett läge där det saknas personal inom vissa samhällsviktiga funktioner.

Exempel på kompetenser som inventeras är vård och omsorg, arbete med barn och ungdomar, kommunikation och krisledningsarbete. Inventeringen görs som en e-tjänst där medarbetare inom Växjö kommun frivilligt kan fylla i sina erfarenheter av dessa yrken. Det går också att frivilligt anmäla sitt intresse att tillfälligt utföra andra arbetsuppgifter än sina ordinarie.

- Vi ser ett stort engagemang hos våra medarbetare vilket är fantastiskt att se. På bara några timmar var det fler än 1000 anställda som registrerade sig i kompetensbanken, säger Lena Gustafsson, HR-chef.

E-tjänsten för kompetensbanken är ett verktyg som Växjö kommun kommer att dela med sig av till andra kommuner.

Senast uppdaterad: 25 mars 2020