Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Korttidsboendet Furutåvägen 9B är årets arbetsplats

Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2019 är korttidsboendet för ungdomar på Furutåvägen 9B. Verksamheten, som ligger inom omsorgsförvaltningen, erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning miljöombyte och en stimulerande fritid samtidigt som anhöriga får avlastning.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, delar varje år ut priset, efter att medarbetare fått nominera arbetsplatser inom Växjö kommuns förvaltningar och bolag. 2019 års pris går till korttidsboendet Furutåvägen 9B, inom omsorgsförvaltningen.

- Det är roligt att se verksamhetens tydliga koppling till kommunfullmäktiges processmål. Förståelsen för hur allt hänger samman och påverkar det dagliga arbetet blir tydligt och gagnar alla, säger Eva Johansson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

- Det är viktigt och även roligt att vi se hur man genom att arbeta med vår värdegrund och temperaturmätaren i vardagen får medarbetare att må bra. Och det är tydligt på denna arbetsplats, säger Monica Skagne, kommunchef.

Motiveringen:

På korttidsboendet för ungdomar på Furutåvägen 9B arbetar medarbetarna lösningsfokuserat och med stor lyhördhet för varje ungdoms bästa. ”Ingenting är omöjligt” och ”Vi ställer upp för varandra” är därför kännetecknande för arbetsplatsen.

Inom arbetsgruppen finns en tillitsfull kommunikation, både i det vardagliga arbetet och vid planering och uppföljning av övergripande budgetmål. Det finns ett stort engagemang och ansvarstagande för att arbeta med verksamhetens arbetsmiljö och ekonomiska förutsättningar.

Växjö kommunkoncerns värdegrund genomsyrar genomgående arbetsplatsens arbete, så som i bemötandekultur, hållbarhets- och kvalitetsarbete, synen på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte samt ett gediget systematiskt arbetsmiljöarbete.

Korttidsboendet Furutåvägen 9B får nu 14 000 kronor att spendera på valfri aktivitet.

Om utmärkelsen

Årets arbetsplats utses i år för sjunde gången. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom organisationen och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

  • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat
  • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling
    ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
  • resultat från enkäten Temperaturmätaren.

De nominerade i år var:

Centrum hemvård, Evelid, Familjehemsenheten, Korttidsboendet för ungdomar på Furutåvägen 9B, Hagalund, Lammhult hemvård, Ringsbergskolan, sjuksköterskor Hagalund, Staffansgårdens förskola och Älgvägens kök.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020