Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Uppdrag om att införa stödlinjer för människor med psykisk ohälsa

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav idag kommunchef Monica Skagne i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en eller flera stödlinjer för att stärka upp Växjö kommuns preventiva arbete mot suicid och psykisk ohälsa.

- Det rådande läget har satt sjukvården under hård press, tvingat många i riskgrupper till en ofrivillig ensamhet i karantän men har även utsatt näringslivet för stora prövningar. Detta riskerar att skapa en grogrund för ökande psykisk ohälsa, fler suicidfall och att våra barn och ungdomar riskerar att i större grad bli utsatta för både våld och övergrepp i hemmet, säger Anna Tenje (M).

Uppdraget till kommunchefen innefattar också:

  • Att se över befintliga rutiner och stärka upp det preventiva arbetet i samverkan med berörda aktörer, myndigheter och civilsamhälle.
  • Att möjliggöra för fler kommuner i regionen att ansluta till stödlinjen om de så önskar.

- Vi som var med i krishanteringen och efterarbetet av stormen Gudrun minns att det var många företagare som såg sina livsverk raseras över en natt. För många var det en så hård förlust att de valde att avsluta sina liv. Det är något vi nu kan ta lärdom av när vi är mitt uppe i pandemins framfart, säger Anna Tenje (M).

Stödlinjerna via telefon blir en av de åtgärder som Växjö kommun just nu arbetar med när det gäller social oro med anledning av coronapandemin. Kommunstyrelsen gav idag också i uppdrag till kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, att säkerställa att vi har en modell även för medarbetare i Växjö kommun som mår dåligt.

Senast uppdaterad: 7 april 2020