Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om coronaepedemin, Nya Räppevallen och om-och tillbyggnad av Lammhults skola och förskola

21 april sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Mötet börjar klockan 14.00. På kommunfullmäktige behandlas bland annat följande ärenden:

  • Lägesbild av coronaepedemins påverkan på Växjö kommun - Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.
  • Årsredovidning 2019 för Växjö kommun
  • Projektering och byggnation av idrottsplats Nya Räppevallen
  • Om- och tillbyggnad av Lammhults skola och förskola
  • Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som kommit in innan den 1 mars 2020

Allmänhetens frågestund är inställd.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 16 april 2020