Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Visselblåsarfunktion införs i Växjö kommuns förvaltningar och bolag

Växjö kommun föreslås införa en så kallad visselblåsarfunktion. Syftet är att upptäcka allvarliga missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatser på Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen förväntas ta slutgiltigt beslut den 5 maj.

Kommunfullmäktige beslutade 2019 att bifalla en motion från vänsterpartiet om införandet av en visselblåsarfunktion samt gav kommunchefen i uppdrag att ta fram en modell för en sådan funktion för Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Nu har den modellen presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott, som föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att införa visselblåsarfunktion i Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen väntas ta slutgiltigt beslut den 5 maj.

- Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Genom att införa en visselblåsarfunktion visar vi att vi tar dessa typer av ärenden på allvar och jag tror också det kan leda till ökat förtroende, säger Eva Johansson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Det ska nu införas ett system där anställda anonymt kan larma om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Det kan röra sig om till exempel bedrägeriförsök, korruption och mutor, men enligt ett kommande EU-direktiv, även om trakasserier och degradering av olika slag.

Senast uppdaterad: 28 april 2020