Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Gemensam vision för universitetsstaden Växjö

​Växjö ska vara en välkomnande och naturskön universitetsstad av internationell karaktär där hållbarhet, kreativitet och entreprenörskap aktivt lyfts fram. Så inleds den universitetsvision som nu är godkänd av kommunstyrelsen.

Universitetsvisionen ska vara en ledstjärna för utveckling, insatser och samverkan kopplat till universitet, studenter och forskning. Växjö kommun har tillsammans med flera externa parter, bland annat Linnéuniversitetet tagit fram en universitetsvision för Växjö i syfte att skapa en attraktiv kunskapsregion för studenter, invånare, forskare och företag.

- I arbetet har vi haft ett bra samarbete och fått bra inspel från företag, organisationer och universitet. Det är tydligt att vi alla ser universitetet som en stark motor i regionens utveckling och att vi vill stärka detta ännu mer för fortsatt tillväxt och utveckling, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Universitetsvisionen:
Växjö ska vara en välkomnande och naturskön universitetsstad av internationell karaktär där hållbarhet, kreativitet och entreprenörskap aktivt lyfts fram. Universitetsstaden ska utvecklas med ett tydligt fokus på studenterna och campus är en plats för nytänkande och gränsöverskridande möten. Tillsammans skapar vi relationer mellan studenter, näringslivet och samhället för största möjliga utväxling för att finna varandra på framtidens arbetsplatser.

- Universitetstadsvisionen beskriver vad vi vill ska uppnås. Helt enkelt ett framtida tillstånd för Växjö. Visionen kan användas av alla intressenter och ska hjälpa oss att prioritera och agera inom exempelvis näringsliv och utbildning, säger Anna Tenje.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020