Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sex kommunala trygghetsvärdar för ökad trygghet

För ökad trygghet i framförallt Växjö centrum och på Teleborg, planerar Växjö kommun att införa så kallade trygghetsvärdar, som genom sin närvaro ska bidra till att minska oron på allmänna platser.

Växjö kommuns säkerhetsavdelning fick för en tid sedan ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att intensifiera kommunens brottsförebyggande arbete, där förutsättningar för exempelvis trygghetsvärdar fanns med.

I slutet av april i år skrev Växjö kommun och Polisen också under ett gemensamt medborgarlöfte där parterna lovar att bland annat arbeta proaktivt mot ungdomar som skapar oro på allmänna platser.

- Att införa trygghetsvärdar bli nu en bra och konkret åtgärd. Med trygghetsvärdar ökar vi vuxenärvaron i till exempel Växjö centrum, men även i andra prioriterade områden och där det behövs under de tidpunkter som upplevs som otrygga, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Att det behövs åtgärder för ökad trygghet har framkommit i samtliga medborgardialoger och direktmöten som Växjö kommun genomfört inför framtagandet av vårt nya hållbarhetsprogram. Här återkommer ständigt behovet av ökad trygghet hos invånarna, säger Magnus P Wåhlin (MP), ordförande i kommunens hållbarhetsutskott.

Trygghetsvärdarna ska i första hand fokusera på Växjö centrum och Teleborg/Campus men även kunna arbeta i övriga delar av kommunen, där behov uppstår.

För att ta reda på om och hur satsningen haft för effekt kommer det genomföras enkätundersökningar om hur människor upplever tryggheten i Växjö centrum. Den första trygghetsundersökningen görs i slutet av maj och början av juni 2020 och en ny när trygghetsvärdarna varit igång en tid. Undersökningarna kommer att vara tillgängliga för allmänheten på Växjö kommuns webbplats vaxjo.se.

Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott idag, 19 maj. Formellt beslut om trygghetsvärdar i Växjö kommun tas i kommunstyrelsen den 26 maj.

Mer om trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar har kommit att bli en vanlig trygghetsskapande insats i kommuner runt om i Sverige. Det huvudsakliga syftet med trygghetsvärdar är att genom sin närvaro öka tryggheten och avskräcka brottslig verksamhet. En trygghetsvärd har inga polisiära befogenheter, utan innehar samma rätt att ingripa och bruka våld som medborgare i allmänhet.

Senast uppdaterad: 19 maj 2020