Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Mångfaldspris för Älskade Araby

Regionteatern Blekinge-Kronoberg får 2020 års mångfaldspris för sin scenföreställning Älskade Araby. Det tillkännagavs idag vid kommunstyrelsens sammanträde.

- Regionteatern Blekinge-Kronoberg är en värdig vinnare av Växjö kommuns mångfaldspris. Med föreställningen Älskade Araby gavs det utrymme för en viktig diskussion om inkludering och exkludering i samhället, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommuns förvaltningar och bolag som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Motiveringen lyder:
”Regionteatern Blekinge-Kronoberg har genom sin medborgarscensföreställning Älskade Araby nyanserat bilden av ett område som annars får mycket negativ publicitet. Regionteatern låter i föreställningen de boendes röster komma till tals, lyfter deras perspektiv och framhäver därigenom det positiva och fina med Araby. Regionteatern Blekinge-Kronoberg visar på detta sätt hur kulturen kan bidra till ett mer positivt, hoppfullt och bättre samhälle. Föreställningen Älskade Araby såldes snabbt ut och har även uppmärksammats nationellt. Regionteatern Blekinge-Kronoberg uppmärksammas särskilt för sitt arbete med denna föreställning genom att få Växjö kommuns mångfaldspris 2020 ur ett verksamhetsperspektiv”.

- Jag blir otroligt glad över att politiken i Växjö i och med det här priset erkänner det stora och innerliga arbetet som vi på Regionteatern har lagt och lägger i medborgarscenen – där vi via kulturen engagerar och stärker civilsamhället, säger Therese Willstedt, VD och scenkonstchef.

- Det gör mig också stolt att vi som verksamhet härmed påvisar vilken nytta kulturen kan göra i övriga viktiga samhällsfrågor. Det här är ytterligare ett bevis på att kulturen inte får tas för given! fortsätter hon.

Senast uppdaterad: 26 maj 2020