Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tyck till om tryggheten i Växjö centrum

Hur upplever du som bor, verkar och vistas i Växjö tryggheten i Växjö centrum?
Genom att delta i en enkätundersökning kan du vara med och påverka det trygghetsskapande arbetet i Växjö kommun.

Växjö kommun genomför under perioden slutet av maj till början av juni en undersökning om tryggheten i Växjö centrum. Undersökningen är en del i kommunens trygghetsskapande arbete och här vill vi att du som bor, verkar eller vistas i Växjö är med och påverkar.

Undersökningen, som finns tillgänglig här på Växjö kommuns webbplats, innehåller ett antal frågor om hur man upplever tryggheten i Växjö centrum. Det kan handla om till exempel, skadegörelse, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen och om det finns vissa platser som upplevs som otrygga.

Svaren i enkätundersökningen är anonyma och konfidentiella. Resultatet ska ligga till grund för trygghetsskapande insatser i Växjö centrum och även utgöra underlag för uppföljning och utvärdering av genomförda insatser.

Till enkätundersökningen

Senast uppdaterad: 27 maj 2020