Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ja till lokal coronakommission

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sa idag ja till förslaget att tillsätta en lokal coronakommission i Växjö kommun. En extern part ska utvärdera de insatser och beslut som tagits av Växjö kommun i samband med coronakrisen.

- Pandemin kommer följa med oss under lång tid framöver. Därför är det betydelsefullt att redan nu få kunskap om det tidiga krishanteringsarbetet, så att vi kan göra eventuella förbättringar i våra verksamheter så snart som möjligt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommissionen ska starta så snabbt som möjligt. Förutom att utvärdera det arbete som hittills gjorts under rådande pandemi, ska utvärderingen också vara en grund för analys av vilka behov som finns när det gäller att motverka och hantera andra händelser av liknande slag.

- Ett av våra viktigaste uppdrag som kommun är att tillsammans med andra offentliga aktörer upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera negativ påverkan på människor och samhälle i en kris. God beredskap handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete, bland annat genom att dra lärdom av de extraordinära händelser som inträffar, säger Anna Tenje.

Sedan tidigare granskas även kommunens krisledningsmetodik och samverkansarbete kopplat till pandemin.

Senast uppdaterad: 16 juni 2020