Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun får statsbidrag för att motverka segregation

Växjö kommun har fått 1,9 miljoner i kronor i statsbidrag för arbetet med att motverka segregation. En del av pengarna ska användas till utvärdering av förtätningen av stadsdelen Araby i Växjö.

- Det är glädjande då pengarna kommer att spela en viktig roll för genomförandet. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur vi bör tänka kring stadsplanering, förtätning och nybyggnation i socialt utsatta områden, för att öka tryggheten och minska segregation, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Som ett led i att motverka segregationen har Växjö kommun genom ett planprogram genomfört en förtätning av stadsdelen Araby i Växjö. Det omfattar bland annat ny- och ombyggnation i blandade boendeformer.

För att ta reda på om insatserna fått avsedd effekt behöver det göras en utvärdering och Växjö kommun vill också ta fram en modell för framtida samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhälle, forskare och näringsliv i ett områdesbaserat arbete mot segregation. Något som Växjö kommun ansökt om statsbidrag för.

Och nu har Delegationen mot segregation (Delmos) beviljat medel på sammanlagt 1,9 miljoner kronor. Av de pengarna ska 325 000 användas till utvärdering av förtätningen av stadsdelen Araby och 1,6 miljoner till områdesbaserat arbete baserat på ökad dialog och medskapande, i kommunens fyra prioriterade områden; Araby, Teleborg, Braås och Lammhult.

Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.

Logotyp för Delegationen mot segregation
Senast uppdaterad: 1 juli 2020