Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu börjar trygghetsvärdarna sitt arbete

Inom de närmaste veckorna kommer trygghetsvärdar att börja synas runtom i Växjö. Genom sin närvaro bidrar de till ökad trygghet för kommunens invånare och känns lätt igen i sina orangea jackor.

Inom de närmaste veckorna kommer trygghetsvärdar att börja synas i Växjö. I första hand tjänstgör de i centrum, men även på Teleborg och campus. Genom sin närvaro ska de bidra till att minska oro på allmänna platser. Trygghetsvärdarna är lätta att känna igen i sina orangea jackor. Så småningom kommer de jobba måndag till lördag, både dag- och kvällstid, men inledningsvis finns de på plats ett par dagar i veckan.

Mer om trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar har kommit att bli en vanlig trygghetsskapande insats i kommuner runt om i Sverige. Det huvudsakliga syftet med trygghetsvärdar är att genom sin närvaro öka tryggheten och avskräcka brottslig verksamhet. En trygghetsvärd har inga polisiära befogenheter, utan innehar samma rätt att ingripa och bruka våld som medborgare i allmänhet.

Införandet av trygghetsvärdar är en respons på de trygghetsmätningar som kommunen genomfört. Mätningarna visar att en del invånare känner sig otrygga när de vistas i centrum, på Teleborg eller campus.

Senast uppdaterad: 16 juli 2020