Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Polisens årliga trygghetsmätning skickas ut

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Växjö kommun årligen en trygghetsmätning. Detta görs även i flera andra kommuner. I dagarna har enkäterna börjat skickas ut till slumpvis utvalda invånare i kommunen.

Med trygghetsmätningen vill Polisen och kommunerna få större kunskap om allmänhetens för uppfattning om till exempel sin boendemiljö. Därför ställs ett antal frågor som har betydelse för Polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Polisen och Växjö kommun vill att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt område på landet eller ett mer problemutsatt område.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet, framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

I Växjö kommun skickas enkäten i dagarna ut till ett slumpmässigt urval på 2700 invånare i åldersgruppen 16–85 år. Insamlingen avslutas i mitten av oktober och fram till dess kommer två påminnelser att skickas ut. Resultatet presenteras i slutet av 2020.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020