Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tyck till om Växjö kommun

Vi vill ha hjälp att göra Växjö kommun ännu bättre! I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomförs en medborgarundersökning bland 1 600 invånare i kommunen. Men synpunkter kan alla lämna, dygnet runt via vår e-tjänst.

Mellan den 24-28 augusti kommer 1 600 kommuninvånare, som med statistiska metoder valts ut av SCB, få hem ett brev. I brevet får de information om undersökningen och att de inom kort kommer att få en enkät skickad till sig. Syftet med undersökningen under är att ta reda på vad som är bra i kommunen och vad som kan förbättras.

Mellan den 7 och 11 september skickas sen enkäten ut. Den är framtagen för att ge Växjö kommun värdefull information om hur man uppfattar kommunen.

Frågorna i enkäten handlar om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Genom att delta i undersökningen har man möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Åsikterna kommer att göra skillnad! Enkätresultaten kommer att användas i arbetet med att utveckla Växjö kommun och våra verksamheter. En sammanfattning av resultatet att presenteras på kommunens webbplats i december 2020.

Synpunkter kan alla lämna - dygnet runt

Naturligtvis kan alla invånare, besökare och företagare när som helst tycka till om kommunen, utöver medborgarundersökningen. Växjö kommun har som uppdrag att ta tillvara på synpunkter från invånare, besökare och företagare för att ständigt jobba med förbättringar. Vem som helst har möjligheter att alltid lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar till Växjö kommun via:

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020