Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun satte i helgen in trygghetsskapande åtgärder efter den händelse då en man knivhöggs vid Hjalmar Petris väg i Växjö. Kommunen har därefter hållit i och förstärkt dessa åtgärder. Det handlar bland annat om att kommunens fältgrupp och vuxenvandrare rör sig extra i området.

- Vi har satt in extra personal för att skapa lugn och trygghet. Skolorna i närheten har också fått i uppdrag att vara extra uppmärksamma på oro och ryktesspridning. Vi tar den oro som finns på största allvar, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Risken för att tredje person drabbas bedöms som väldigt låg, men Växjö kommun har trots det satt in så kallad dubbelbemanning för den personal inom omsorgen, tekniska och arbete och välfärd med flera, som vistas i området kring Araby kvällar och helger. Dels som en trygghetsåtgärd för kommunens personal, dels för ökad närvaro i området.

Växjö kommun har även sedan tidigare flera insatser igång i centrala Växjö och Araby. Det handlar om samverkan med fastighetsbolagen, trygghetsvandringar i sina bostadsområden. Förutom fältassistenternas arbete jobbar även kommunen med de så kallade mobila teamen, där kommunen tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer ska skapa en tryggare tillvaro med fokus på ungdomarna.

- Samverkan och dialog med Polisen är otroligt viktig. Den pågår kontinuerligt och vi följer dagligen deras lägesrapport, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef på Växjö kommun. 

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020