Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

"En väg in" till kommunens e-tjänster  

​För att göra det lättare för invånarna att ansöka och nyttja kommunala tjänster, lämna in sina uppgifter och följa sina ärenden har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska ha en samlad plattform för kommunens e-tjänster.

- Växjöbor som söker bygglov, behöver barnomsorg eller väntar på något annat besked från kommunen ska enkelt kunna hitta ansökan, lämna kompletteringar och följa sitt ärende i vår Mina sidor-tjänst. Det kommer underlätta för invånarna och minska trycket på frågor av enklare karaktär till kommunen, säger Oliver Rosengren (M), som lämnat in skrivelse på förslaget som nu godkänts.

För att öka användandet och underlätta för kommuninvånarna att se och använda de tillgängliga e-tjänsterna har kommunstyrelsen nu beslut om att det ska finnas "en väg in" till kommunens alla e-tjänster. Det ska även vara möjligt att återkoppla till invånaren om status för ett ärende, exempelvis när ärende kommit, att handläggning pågår och när beslut är fattat. I första hand ska återkopplingen ske i plattformen men vid tekniska begränsningar ska plattformen hänvisa till där invånaren kan ta del av beslutet. 

- Plattformen ska växa fram och lanseras stegvis. Eftersom e-tjänster lanseras succesivt blir det en plattform i ständig förbättring. På detta sätt skapas kontinuerligt en mer tillgänglig och effektiv yta för kommunens invånare och företagare, säger Pontus Berglund, digitaliseringschef.

Senast uppdaterad: 9 september 2020