Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Per Brinkemo föreläser för förståelse om klansamhället

För ökad kunskap om olika kulturella grupper genomförs under hösten en kompetenshöjande insats för kommunledningen i Växjö kommun. På kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober föreläser journalisten och religionsvetaren Per Brinkemo. Föreläsningen kommer även att användas i utbildningssyfte inom Växjö kommuns förvaltningar och bolag.

- Det är viktigt att vi är kunskapsmässigt uppdaterade och får ökad förståelse för de olika kulturella grupper som finns i vår kommun. Vi behöver bygga upp tillit och förtroende hos de här grupperna, särskilt i sammanhang när det uppstår kontroverser och problem. Det är enda sättet att nå ökad integration och inkludering, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Journalisten och religionsvetaren Per Brinkemo har senaste åren fått stor uppmärksamhet bland annat genom sin bok ”Mellan klan och stat” som förde in klanbegreppet i den integrationspolitiska debatten. Hans föreläsning för kommunstyrelsen, som sedan också kommer kunna ses av kommunens medarbetare, handlar bland annat om vad som händer när invandrare från en klankultur möter världens mest individualiserade majoritetsbefolkning. Men också hur mer kunskap om skillnaderna kan skapa integration.

- Många av de människor som kommer till Sverige i dag har inga, eller dåliga, erfarenheter av en stat. Att förstå hur klanbaserade samhällen fungerar är en nödvändighet, både för att förstå utrikespolitiska händelser och för ett effektivt integrationsarbete. Alla samhällen, även det svenska, är sprunget ur klansamhället. Klanen är fortfarande den dominerande sociala organisationsformen i stora delar av världen och många som kommer till Sverige i dag är präglade av ett starkt klan-tänk, på samma sätt som vi svenskar är präglade av en lång relation till en stat, säger Per Brinkemo.

Om Per Brinkemo:

Per Brinkemo är journalist, författare och föreläsare. Han har jobbat för flera av de största tidningarna i Sverige och för tv-program som Dokument Inifrån och Uppdrag Granskning. 2009 började han jobba i Somalilandföreningen – en somalisk förening i Rosengård i Malmö. Under åren där lärde han sig mer om vad det innebär att komma från ett klansamhälle till en av världens starkaste stater – Sverige. Detta resulterade bland annat i en uppmärksammad bok som kom 2014.

Senast uppdaterad: 21 september 2020