Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun vill anställa läkare – skriver till regeringen

Idag får kommuner inte anställa läkare inom hemvården och äldreomsorgen. För att öka kvaliteten för Växjöborna vill kommunstyrelsen nu att kommunchef Monica Skagne skriver till regeringen om att få bli pilotkommun med möjlighet att anställa egna läkare.

- För att förbättra kvaliteten på vår verksamhet för Växjöbornas bästa vill vi kunna anställa egna läkare för att möta den utveckling som sker, där alltmer av vården ska ske närmare patienten. Vården inom den kommunala verksamheten har idag god kvalitet, men för att stärka äldreomsorgen och göra det ännu bättre hade läkarinsatsen även behövt finnas inom vår verksamhet, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Genom att ha egna läkare ska kommunen också kunna utveckla den nära vården för äldre. Många äldre som bor på kommunens särskilda boende har omfattande medicinering och är i behov av läkarundersökningar samtidigt som de har svårt att ta sig till vårdcentral eller sjukhus. Med läkare inom verksamheten kan sårbarheten minska samt att möjligheterna för läkarbesök direkt på särskilda boenden och i hemmen kan öka.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020