Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om investering i kollektivtrafikfält, delårsrapport och ny landsbygdsplan

Tisdagen den 20 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Ledamöter kommer delta på distans, endast kommunfullmäktiges presidium kommer vara på plats. Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Utdelning av Borgmästarmedaljen
  • Tekniska nämndens investering i kollektivtrafikfält på Sandsbrovägen och Linnégatan
  • Motion om att utlysa klimatnödläge i Växjö kommun- Malin Lauber (S)
  • Ny landsbygdsplan
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) från Björn Kleinhenz (V) angående den totala kostnaden för nya kommunhuset

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). Om du vill ställa en fråga så mejla den til kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 15 oktober 2020