Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Enkätundersökning om framtidens boende i Växjö kommun

För att kartlägga vilka intressen, behov och önskemål som finns kring framtida hyres- och ägarlägenheter genomförs nu en enkätundersökning om framtidens boende i Växjö.

Växjö växer och därmed ökar behovet av bostäder. Vilken typ av bostäder efterfrågas, vilka behov finns och var i kommunen finns det intresse för nya bostäder? Det är viktiga frågor att få svar på för att ta fram ett bra underlag för byggnationen i Växjö kommun.

Just nu genomförs en enkätundersökning tillsammans med Boplats Växjö, Vidingehem och Växjöbostäder för att kartlägga vilka intressen, behov och önskemål som finns om framtida hyres- och ägarlägenheter.

Enkäten skickas per e-post till ett slumpmässigt urval av de som är registrerade i den kommunala bostadskön, Boplats Växjö.

Har du fått enkäten? Svara redan idag, dina svar bidrar till bättre underlag inför framtida byggprojekt.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta Helén Eriksson, Växjöbostäder, telefon 0470-59 91 58 eller helen.eriksson@vaxjobostader.se

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020