Flera satsningar på trygghets- och brottsförebyggande åtgärder i Växjö kommun

Ökad närvaro av vuxenvandrare och fältarbetare i Araby och trygghetsanalyser av den fysiska miljön på vissa skolor. Det är några exempel på åtgärder Växjö kommun planerar att genomföra under 2020 för att öka tryggheten och säkerheten i offentliga miljöer.

- Att öka tryggheten i kommunen är av högsta prioritet. Ingen ska behöva känna sig otrygg i våra offentliga miljöer. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete och satsar nu på en mängd olika åtgärder som ska öka tryggheten och fungera brottsförebyggande, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun arbetar aktivt för att skapa en trygg och säker offentlig miljö. Sedan 2018 får kommunen 10 661 000 kronor per (2018-2020) från Delegationen mot segregation (Delmos) för arbetet med att motverka segregation. Under 2020 har en tredjedel av pengarna använts till trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. Av kvarvarande medel på cirka 2 miljoner kronor finns möjlighet till ytterligare insatser. Bland de åtgärder som nu är på gång att införas kan nämnas:

  • Utökning/förstärkning av Trygghetsvärdar i Växjö city, Teleborg/Campus samt Araby, fältverksamhet och vuxenvandrare/nattvandrare samt kompetensutveckling av denna grupp
  • Trygghetsanalys av den fysiska miljön på Ljungfälleskolan och Östra lugnet skola
  • Konsekvensanalys av planritningar för nya högstadieskolan Hagavik
  • Åtgärder för att skapa tryggare offentlig miljö i form av bland annat punktbelysning på strategiska ställen i Växjö centrum samt klottersanering och vaxbehandling av tunnlar för enklare sanering

- Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse för trygghet och säkerhet i kommunen och därför satsar vi också på flera sådana åtgärder, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020