Växjö vill bli årets landsbygdskommun

Varje år delar riksorganisationen Hela Sverige ska leva, ut utmärkelsen Årets kommun till en kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela kommunen ska leva. Växjö kommun har nu lämnat in en ansökan om att få utmärkelsen.

- I Växjö kommun finns ett långsiktigt och systematiskt arbete med landsbygdsutveckling. Våra invånare ska ha samma livskvalité var i kommunen man än bor och det vill vi poängtera, bland annat genom att ansöka om denna utmärkelse, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

I ansökan om att bli årets landsbygdskommun 2020 lyfts flera olika satsningar och arbeten fram. Bland annat:

  • Landsbygden är viktig i relation till Växjö kommuns hållbarhetsarbete och hållbarhetsprogrammet som antogs 2019
  • Genomförda och planerade nybyggnationer av lokaler för förskola, skola och fritidshem i några tätorter
  • Satsning på ”meröppna” bibliotek i Växjö kommun
  • Byggnation av trygghetsboenden
  • Antal företag på landsbygden har ökat under perioden 2013-2019
  • Ny landsbygdsplan som tydliggör prioriterade utvecklingsområden

- Vi har flera genomförda, pågående och planerade satsningar för att främja och utveckla service, företagsklimat samt kultur- och föreningsliv utanför Växjö stad, säger Eva Johansson (C), kommunalråd.

Växjö kommun har dessutom, tillsammans med Vetlanda och Sävsjö kommuner, drivit ett Leader-projekt med syfte att stödja lokala initiativ i byar som geografiskt ligger nära varandra.

- För att skapa medborgardialog och stärka demokratin håller vi också återkommande dialoger och samarbeten med samhällsföreningar och ortsbefolkning. På så sätt blir det också en delaktighet och vi får med oss synpunkter som är viktiga i hur vi tillsammans ska jobba framåt, säger Björn Idlinge, landsbygdsutvecklare Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2020