Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Flera satsningar på ökad trivsel och attraktivitet i Växjö kommun

Renovering och upprustning av lekplatser, målning av övergångsställen och trivselbelysning. Det är några exempel på åtgärder Växjö kommun planerar att genomföra under 2020 för att öka trivseln och attraktiviteten i kommunen.

- Det är viktigt med attraktiva utemiljöer som ger invånare och besökare ett varmt välkomnande. Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse och skapar också förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet, säger Eva Johansson (C), kommunalråd.

Växjö kommun arbetar aktivt för att utveckla och skapa trivsamma och attraktiva utemiljöer i kommunen. Den senaste tiden har detta arbete intensifierats.

- Detta har väldigt hög prioritet och därför satsar vi nu på flera olika åtgärder som ska öka både trivseln och attraktiviteten, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

För att ta ytterligare krafttag föreslås en satsning på 14 miljoner kronor på bland annat följande åtgärder:

  • Ökad trivsel genom ny trivselbelysning inom rutnätsstaden och ny utsmyckning kopplad till årstiderna.
  • Skapa bättre förutsättningar för ett mer städat intryck och minskad nedskräpningen genom att bland annat köpa in fler smarta och tillgänglighetsanpassade soptunnor samt byta och snygga till parkbänkar.
  • Öka attraktiviteten genom att rusta upp lekplatser och snickerier samt förnya underlaget på grusbelagda gångstråk.

Ytterligare satsning kommer även göras på att förstärka målningarna vid övergångsställen och gator för att öka trafiksäkerheten.

- Vi ser fram emot möjligheten att kunna bidra med underhållsåtgärder och insatser som förbättrar både trivsel och attraktiviteten för våra invånare och besökare i kommunen, säger Malin Engström, förvaltningschef, tekniska förvaltningen.

Kommunstyrelsen väntas ta beslut om åtgärderna den 3 november.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020