Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

​Åtgärder i Växjö kommun efter lokala särskilda råd

Idag införde Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd i Kronobergs län fram till 26:e november. Växjö kommun vidtar nu åtgärder i verksamheterna för att minska smittspridningen av covid-19.

Exempel på Växjö kommuns åtgärder är:

  • Ämnet Individuellt val på kommunens gymnasieskolor sker från och med 9 november och året ut, på distans. Detta för att minska antalet elever som är i skolan samtidigt, samt undvika trängsel i kollektivtrafiken i rusningstid.
  • PRAO för alla grundskole-elever ställs in från 9 november och året ut.
  • Samtliga kommunens publika evenemang ställs in. Det handlar till exempel om informationsträffar inför gymnasievalet, konsthallens programverksamhet och bibliotekens programpunkter.
  • Biblioteken är enbart öppna för samhällsinformation och utlåning. Utökad hänvisning till de digitala tjänsterna.
  • Kommunens sporthallar stängs inte då barn födda -05 eller senare ska kunna utföra aktiviteter. Däremot blir avbokning av tider gratis för att uppmuntra till försiktighet.
  • Miljö och hälsoskyddskontoret utför ökad tillsyn på restauranger enligt särskild uppmaning från Folkhälsomyndigeten.
  • Kommunen uppmanar till endast nödvändiga besök på särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Planerade besök inom socialtjänsten som inte är akuta, skjuts upp. I övrigt påverkas inte socialtjänstens verksamheter och alla akuta ärenden tas omhand.
  • Hemarbete införs för all administrativ personal i Växjö kommunkoncern, som kan arbeta hemma. (Tidigare skedde hemarbete växelvis.)

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns de lokala råden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För Kronobergs län gäller råden 4,5 och 7, från 5 november till 26 november 2020.

Senast uppdaterad: 5 november 2020