Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget 2021, coronapandemin och ny landsbygdsplan

Tisdagen den 17 november sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Ledamöter kommer delta på distans, endast kommunfullmäktiges presidium kommer vara på plats. Mötet börjar klockan 09.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Växjö kommuns budget 2021, med verksamhetsplan för 2022-2023
  • Lägesbild av Coronapandemins påverkan på Växjö kommun
  • Ny landsbygdsplan
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) Carin Högstedt (V) om företagsklimatet i Växjö kommun
  • Antagande av kommunövergripande handlingsplan för åtgärder mot hedersrelaterat våld

Allmänhetens frågestund börjar ca klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). På grund av pågående Corona-pandemi kan frågor mejlas till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 11 november 2020