Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny landsbygdsplan för en attraktivare kommun

Kommunfullmäktige tog den 17 november beslut om en ny landsbygdsplan för Växjö kommun. Planen anger den strategiska riktningen för landsbygdsutvecklingen i kommunen och tydliggör prioriterade utvecklingsområden, som till exempel boende, service, föreningsliv och näringsliv.

- Vi vill göra det möjligt för fler att bygga bostäder och bosätta sig utanför Växjö stad. Det är även viktigt att bibehålla och utveckla privat och offentlig service samt främja företagsklimatet i tätorter och på landsbygden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya landsbygdsplanen ligger inom ramen för hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030, som är en del i Växjö kommuns vision; en fantastisk plats att bo, leva och verka i för invånare, företagare och besökare - idag och i framtiden. Arbetet med planen har gjorts i samverkan med externa aktörer och synpunkter har tagits in från samhällsföreningar utanför Växjö stad.

- Växjö kommun ska främja ett starkt föreningsliv i tätorter och på landsbygden. Samverkan mellan stat, kommun, privat sektor och ideella organisationer är en förutsättning för att nå framgång, säger Eva Johansson (C), kommunalråd.

Landsbygdsplanen berör även områden som kultur, fritid och natur.

- Växjö kommun vill också bevara och tillvarata kultur- och naturlandskapet och värna frilufts- och grönområden, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

Planen förtydligar den politiska viljeinriktningen och lyfter fram de utvecklingsområden Växjö kommun prioriterar. Dessa är:

  • Boende
  • Kommunikationer och infrastruktur
  • Service
  • Arbete och näringsliv
  • Natur, kultur och rekreation
  • Den trygga platsen
  • Föreningsliv

Planen är ett strategiskt dokument och innehåller inga beskrivningar av enskilda aktiviteter utan ger förslag på möjliga åtgärdsområden. Inom respektive utvecklingsområden beskrivs insatser som ska säkerställa att hela kommunen är levande och bidra positivt till landsbygdsutvecklingen. Det handlar till exempel om en mängd olika offentliga eller privata tjänster riktade till invånarna och tillgång till barnomsorg och skola med god kvalitet.

Senast uppdaterad: 17 november 2020