Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB

Kommunfullmäktige kommer ta beslut om 8,4 miljoner kronor i extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB. Bolaget som ägs av Växjö kommun, Alvesta kommun och Region Kronoberg har på grund av den rådande pandemin hamnat i ett svårt ekonomiskt läge.

De tre ägarna har vid extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB. Ägarna kom då överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor extra till Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av pandemins konsekvenser. För Växjö kommuns del handlar det om ett extra driftbidrag på 8,4 miljoner kronor.

- Vi vill ha vår regionala flygplats kvar. Inte minst har den stor betydelse för svensk krisberedskap. Om Växjö flygplats tvingas stänga riskerar vi att stå utan landningsbanor för rent livsviktiga flygningar som skulle kunna få förödande konsekvenser vid exempelvis nästa stora skogsbrand, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det extra driftbidraget från ägarna ska bland annat bidra till att flygplatsen kan hållas öppen dagtid, måndag till fredag samt vid planerade avgångar. Stor del av flygplatsens personal är för närvarande korttidspermitterad och kommer vara det under resten av 2020. Förhoppningen är att man ska kunna successivt minska permitteringsgraden i takt med trafikökningen.

- Det kommer ta flera år innan man är tillbaka på samma nivå som innan därför behövs ett extra driftbidrag just nu. I ett växande Växjö är infrastrukturen och förmågan att kunna transportera sig avgörande för en fortsatt attraktivitet och tillväxt. En stängd flygplats skulle leda till avstannad utveckling, färre jobb och sämre välfärd, säger Anna Tenje.

Beslutet om ökat driftbidrag fattas av kommunfullmäktige 15 december.

Senast uppdaterad: 18 november 2020