Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Extra ägartillskott till Huseby bruk

Med anledning av coronapandemin har Huseby Bruk AB ett svårt ekonomiskt läge. Idag föreslog därmed kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunfullmäktige ska bevilja ett extra ägartillskott på 510 000 kronor till bolaget.

Huseby bruks ägare Växjö kommun och Alvesta kommun har kommit överens om att tillsammans ge ett extra ägartillskott på 1,7 miljoner kronor. För Växjö kommuns del, som äger 30 procent av bolaget, blir det 510 000 kronor.

- Huseby Bruk är ett viktigt kulturhistoriskt besöksmål i vårt närområde och drabbas såklart hårt av den pågående pandemin. Bolaget har redan vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och ställt om verksamheten men de behöver extra ekonomiskt stöd för att klara av de åtaganden som finns kopplat till avtalet med Statens Fastighetsverk som idag förvaltar bruket, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun ger även Huseby Bruk AB i uppdrag att fortsätta vidta alla möjliga åtgärder för att fortsätta minska kostnaderna framöver och så länge pandemin påverkar verksamheten negativt. Slutgiltigt beslut om extra ägartillskott fattas av kommunfullmäktige den 15 december.

Om Huseby bruk

Växjö kommun äger 30 procent av bolaget. Syftet med bolagets verksamhet är att, utan vinstsyfte, utveckla Huseby bruk till ett attraktivt besöksmål i regionen samt att bevara, utveckla och synliggöra Huseby bruks kultur och naturmiljö.

Senast uppdaterad: 24 november 2020