Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Extra stöd till samlingslokaler

Föreningar som driver samlingslokaler på landsbygden och i kommunens tätorter kommer nu få tillgång till ett extra driftsbidrag. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott på sitt möte under tisdagen.

Det är ett extra driftsbidrag som delas ut till föreningar som äger eller hyr samlingslokaler i tätorter eller på landsbygden. Det handlar om knappt 300 000 kronor som nu fördelas mellan föreningarna enligt samma princip som tidigare beslut om beviljat driftsbidrag. Förslaget grundar sig i ett stöd för föreningarna då många har fått minskade intäkter på grund av coronapandemin.

Det extra stödet används för drift av lokalerna, till exempel el, värme och sophämtning. Det extra driftsbidraget finansieras genom kvarvarande medel av en årlig reserverad summa pengar som finns för medfinansiering av projekt för föreningarna.

Beslut om extra driftsbidrag fattas på kommunstyrelsens möte den 1 december.

Senast uppdaterad: 25 november 2020