Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun vill skärpa de lokala reglerna för fyrverkerier

Växjö kommun vill att de lokala reglerna för fyrverkerier skärps. Bland annat vill kommunen förbjuda användning av fyrverkerier i delar av Växjö centrum, om man inte har ett tillstånd från Polisen. Dessutom vill kommunen begränsa tiden för användning av fyrverkerier utanför Växjö centrum på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till 18.00-03.00.

- Fyrverkerier orsakar stora problem med flera incidenter, brott och olyckor varje år. Problemen tenderar dessutom att öka och förvärras i takt med att fyrverkerier används som ”vapen” mot bland annat blåljuspersonal och näringsidkare. Vi har tidigare försökt driva igenom ett förbud mot fyrverkerier men det beslutet upphävdes av staten. Problemen kvarstår dock och därför gör vi nu istället en skärpning i våra lokala bestämmelser. Förhoppningsvis får vi stöd från länsstyrelsen den här gången, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget, som tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 januari, innebär en skärpning av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna angående fyrverkerier. Det handlar om ett förbud mot, att utan Polisens tillstånd, använda fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom område som utgörs av den så kallade rutnätsstaden i Växjö centrum.

Tiderna då man utanför detta område får använda pyrotekniska varor föreslås också bli begränsade. I stället för att som nu gälla från klockan 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton till klockan 03.00 därpå följande dag, kortas tiden ned till från klockan 18.00- 03.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av Polisen.

Dessutom utökas förbudet mot användandet av fyrverkerier närmare än 200 meter från centrallasarettet, till att även omfatta kyrkogårdar och begravningsplatser.

De nya skärpta bestämmelserna, ska efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, också prövas av länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 21 januari 2021