Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun signerar demokratideklarationen

Idag signerar kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) demokratideklarationen. Genom undertecknandet åtar sig Växjö kommun att aktivt står upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

- Demokrati är ingen självklarhet och vi ser runtom i världen hur demokratin utmanas och ifrågasätts. Även om vi har en väl fungerande demokrati i Sverige måste vi hela tiden fortsätta jobba för att befästa demokratiska värderingar, stärka respekten för mänskliga rättigheter och värna rättsstatens principer. Därför är det självklart att vi i Växjö kommun skriver under demokratideklarationen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet om att underteckna demokratideklarationen har sedan tidigare fattats av kommunstyrelsen. I samband med undertecknandet presenterar också kommunen ett antal åtaganden som kommer genomföras under 2021. Aktiviteterna genomförs i samverkan med bland annat Länsstyrelsen Kronoberg.

  • Växjö kommun åtar sig att arrangera öppna och riktade dialoger kring de demokratiska värderingar samt mänskliga rättigheter. Denna satsning ska verka för att fler får ökad kunskap om det demokratiska systemet och om sådant som hotar det.
  • Växjö kommun samlar förtroendevalda och tjänstepersoner för att diskutera och problematisera den lokala demokratin genom invånardialog. Vi stärker denna satsning och verkar för att fler får ökad kunskap om det demokratiska systemet och om sådant som hotar det.
  • Växjö kommun kommer tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg arrangera aktiviteter kring demokrati och mänskliga rättigheter. Genom samarbetet kommer vi dra nytta av varandras arenor och perspektiv och använda skattemedel effektivt och klokt.
  • Samtliga kommunens verksamheter ska beakta mänskliga rättigheter och främja likabehandling. Genom att skriva under deklarationen tydliggörs ambitionen att stärka mänskliga rättighetsfrågor över kommunen.


- I vårt hållbarhetsprogram är några av våra identifierade utmaningar jämlikhet, jämställdhet, kunskap, livslångt lärande, trygghet och samhällsgemenskap. Invånardialog är en viktig del i den demokratiska processen och demokrati genom dialog, inflytande och delaktighet behövs i beslutsfattandet, avslutar Anna Tenje.

Bakgrund

Demokratideklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år som är tillsatt av regeringen. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år i år. 1921 var första gången både kvinnor och män fick rösta i ett riksdagsval.

Växjö kommun signerar deklarationen tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Medverkar gör också Peter Örn som är ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Senast uppdaterad: 28 januari 2021