Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun redovisar stort överskott

Det preliminära resultatet för Växjö kommun 2020 visar ett positivt resultat på 215 miljoner kronor. Överskottet är en följd av effektivt förbättringsarbete i nämnderna och tillfälliga statsbidrag med anledning av coronapandemin.

- Jag är stolt över det arbete som genomförts i verksamheterna. Med ett gediget effektiviseringsarbete får Växjöborna mer välfärd för varje skattekrona. En kommuns ekonomi är komplex och inför kommande budgetår kvarstår dock utmaningarna med att färre ska försörja fler. Därför behöver våra företag få möjlighet att växa så att jobben blir fler, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Staten har under 2020 skjutit till tillfälliga statsbidrag på mer än 200 miljoner. Merparten av dessa har kommunen fått med anledning av coronapandemin. Nämndernas resultat för år 2020 är bättre än budget. En genomgripande översyn av verksamheten som inleddes under 2020 visar på goda effekter. Dessutom har vissa kostnader blivit lägre till följd av tillfälliga förändringar i verksamheterna kopplat till coronapandemin.

- Planeringsförutsättningar är fortfarande osäkra, som en stor följd av pandemin. Även om vi fått extra statsbidrag för år 2020 är det oklart hur det blir kommande år och det gör att kommunen inte kan använda dessa tillskott för annat än kortvariga satsningar. Osäkerhet i demografisk utveckling, skatteunderlagstillväxt och statsbidrag leder till utmaningar i budget 2022–2024, säger Andreas Olsson (C), kommunstyrelsens 1: a vice ordförande.

- Trots ett mycket utmanande år är det med glädje jag ser att vi landar på ett starkt resultat. Vi kommer ha fortsatt fokus på effektivitet och starkare samarbeten genom vår koncernstyrning och processarbete i våra förvaltningar och bolag, säger Monica Skagne kommunchef och vd VKAB.

Kommunal verksamhet bedrivs även i bolagsform. Resultatet för de kommunala bolagen visar att de flesta bolagen också håller sina budgetar.

Kommunstyrelsen beslutade idag, den 16 februari, om tryggande av kommunens pensionsåtagande, vilket påverkar kommunens resultat för 2020. Det preliminära resultatet blir därmed 215 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 16 februari 2021