Nya driftsbidrag till samlingslokaler

Kommunstyrelsen har beslutat om nya driftsbidrag till samlingslokaler på nästan tre miljoner kronor. I år betalas hela summan ut, utan avdrag för medfinansieringsprojekt.

Det är föreningar som driver samlingslokaler i kommunens tätorter och på landsbygden som får dela på totalt 2 864 000 kronor. Driftsbidraget grundar sig i föreningens driftskostnader, uthyrningsfrekvens, barn- och ungdomsverksamhet och utvecklingsplaner. Medfinansiering av investeringsprojekt betalas ut vid behov från avsatta öronmärkta pengar och det görs alltså inget avdrag från början i år. Föreningar med bidrag över 100 000 kronor får bidraget utbetalat vid två tillfällen över året.

- Våra samlingslokaler i tätorterna och på landsbygden är en tillgång och deras verksamhet ska vi främja. Vi ser hela tiden vilken fantastisk verksamhet som bedrivs i lokalerna och hur viktiga de är för en levande landsbygd. Samlingslokalerna kan till exempel komma till stor användning i händelse av kris och då behöver de vara väl iordning, vilket driftsbidraget bidrar till, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

I kommunens budget finns totalt 2 982 000 kronor avsatta för driftsbidrag till samlingslokaler. I år betalas 2 864 000 kronor av dessa ut i driftsbidrag. Bidragen är beräknade utifrån föreningarnas ansökningar med driftskostnader, uthyrningsfrekvens, barn- och ungdomsverksamhet och utvecklingsplaner. Ansökan innehåller resultaträkning och balansräkning, verksamhetsberättelse, ekonomisk prognos och budget.

Medfinansiering till Boverkets investeringsprojekt tas från öronmärkt eget kapital vid behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2021