Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya driftsbidrag till samlingslokaler

Kommunstyrelsen har beslutat om nya driftsbidrag till samlingslokaler på nästan tre miljoner kronor. I år betalas hela summan ut, utan avdrag för medfinansieringsprojekt.

Det är föreningar som driver samlingslokaler i kommunens tätorter och på landsbygden som får dela på totalt 2 864 000 kronor. Driftsbidraget grundar sig i föreningens driftskostnader, uthyrningsfrekvens, barn- och ungdomsverksamhet och utvecklingsplaner. Medfinansiering av investeringsprojekt betalas ut vid behov från avsatta öronmärkta pengar och det görs alltså inget avdrag från början i år. Föreningar med bidrag över 100 000 kronor får bidraget utbetalat vid två tillfällen över året.

- Våra samlingslokaler i tätorterna och på landsbygden är en tillgång och deras verksamhet ska vi främja. Vi ser hela tiden vilken fantastisk verksamhet som bedrivs i lokalerna och hur viktiga de är för en levande landsbygd. Samlingslokalerna kan till exempel komma till stor användning i händelse av kris och då behöver de vara väl iordning, vilket driftsbidraget bidrar till, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

I kommunens budget finns totalt 2 982 000 kronor avsatta för driftsbidrag till samlingslokaler. I år betalas 2 864 000 kronor av dessa ut i driftsbidrag. Bidragen är beräknade utifrån föreningarnas ansökningar med driftskostnader, uthyrningsfrekvens, barn- och ungdomsverksamhet och utvecklingsplaner. Ansökan innehåller resultaträkning och balansräkning, verksamhetsberättelse, ekonomisk prognos och budget.

Medfinansiering till Boverkets investeringsprojekt tas från öronmärkt eget kapital vid behov.

Senast uppdaterad: 2 mars 2021