Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Medborgarundersökning 2020: Växjöborna mest nöjda med kommunikationer och utbildningsmöjligheter

Under hösten 2020 skickade Statistiska centralbyrån, SCB ut medborgarundersökningen till 1600 personer mellan 18–84 år. Svarsfrekvensen var 43 procent. Undersökningen redovisas under tisdagen för kommunstyrelsen.

Växjöborna är nöjda med Växjö som en plats att leva och bo på, men indexet är något lägre än vid föregående undersökning från 2018. Mest nöjda är Växjöborna med utbildningsmöjligheter och det viktigaste prioriteringsområdet är trygghet.

- Det gläder mig att våra medborgare på det stora hela är nöjda med kommunen som en plats att leva och bo på. Samtidigt vet vi att det finns utmaningar och invånarnas trygghet tar vi på stort allvar, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är den här gången 58, att jämföra med 62 vid förra undersökningen. Det handlar framförallt som förbättringar av områdena Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer och Grundskolan för att höja helhetsbetyget NMI. Samtidigt får kommunen ett relativt högt betyg när det kommer till Bemötande och tillgänglighet.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför inhämtar Växjö kommun kunskap genom brukarundersökningar, direktmöten, invånardialog och möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via bland annat webbplatsen vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 6 april 2021