Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om ny högstadieskola och nya bostäder i Hagavik, nya regleringar för parkeringar i Växjö tätort och ny vattenplan

Tisdagen den 20 april sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Ledamöter kommer delta på distans, endast kommunfullmäktiges presidium kommer vara på plats. Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö kommun som lärande organisation
  • Antagande av detaljplan för etapp 3 Hagavik, Norremark. Detaljplanen innefattar bland annat ny högstadieskola, idrottshall och 150-300 nya bostäder
  • Förslag till utökning av zon 2 samt nya regleringar för parkeringar i Växjö tätort
  • Antaganden av ny vattenplan för Växjö kommun

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). På grund av pågående Corona-pandemi kan frågor mejlas till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

  • i radio på frekvens 102,4 MHz
  • här på Växjö kommuns webbplats
  • i Öppna Kanalen Växjö
Senast uppdaterad: 12 april 2021