Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya rekommendationer - Växjö kommun vidtar åtgärder

Med anledning av en fortsatt hög smittspridning i länet har Region Kronoberg infört skärpta regionala rekommendationer från och med idag. Det gör att Växjö kommun nu stänger Araby park arena, Konsthallen och samtliga träffpunkter.

- Det är viktigt att vi nu alla tar ansvar för att minska smittspridningen genom att begränsa våra kontakter och följa de skärpta regionala rekommendationerna, säger Monica Skagne, kommunchef.

Kommunen stänger från och med idag all icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till förutom idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn. Därför stängs nu Konsthallen och samtliga träffpunkter. Araby park arena håller också stängt, med undantag för verksamhet för barn upp till årskurs sex. Växjö stadsbibliotek håller öppet för hämtning av böcker precis som tidigare.

Sedan tidigare gäller även delvis distansundervisning på gymnasieskolorna.

Munskydd kommer också att användas på alla kommunala arbetsplatser där fall av covid-19 konstaterats samt där man inte kan undvika nära kontakt mellan vuxna personer under längre tid (inom två meter mer än 15 minuter under ett dygn).

För att säkerställa en säker flytt till det nya kommunhuset ses nuvarande flyttplan över och justeras. Växjö kommuns medarbetare uppmanas till att fortsätta jobba hemifrån och det ska krävas starka skäl för att arbeta på plats. Möten och tillsyn ska i så stor utsträckning som möjligt ske digitalt.

De skärpta rekommendationerna gäller den 7–31 maj för alla som bor eller vistas i Kronobergs län. Region Kronoberg uppmanar även vaccinerade personer att följa de skärpta rekommendationerna.

Skärpta regionala rekommendationer, information på Region Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021