Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Korttidsboendet Evelid är årets arbetsplats 2020

Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2020 är Evelid. Verksamheten, som ligger inom omsorgsförvaltningen, erbjuder korttidsboende för människor i behov av tillfällig vård och omsorg, oftast äldre personer.

- Jag är glad att kunna tilldela Evelid Årets arbetsplats. Det är ett viktigt lagarbete som gjort Evelid till en framgångsrik arbetsplats och som verkligen under 2020 prövats i tider med coronapandemin. Andreas Olsson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, delar varje år ut priset, efter att medarbetare fått nominera arbetsplatser inom Växjö kommuns förvaltningar och bolag. 2020 års pris går till Evelid inom omsorgsförvaltningen.

- Det är viktigt och även roligt att se hur man utifrån vår värdegrund och Temperaturmätaren, i det dagliga arbetet skapat ett gott arbetsklimat och som trots alla ansträngningar på grund av pandemin, får medarbetare att må bra. Det är tydligt på denna arbetsplats, säger Monica Skagne, kommunchef.

Motiveringen

Ett gott samarbete och ett bra arbetsklimat är inget som gör sig självt. Det är något som skapas tillsammans och baseras på trygghet, tillit och gemensam värdegrund. För arbetsplatsen Evelid har detta varit en avgörande framgångsfaktor i kampen mot Coronapandemin som har krävt ett förändrat arbetssätt, en hög grad av samarbete och en effektiv bemanningsstrategi.

Med utmärkelsen för årets bästa arbetsplats vill vi hylla medarbetare, skyddsombud och chefer på Evelid som har genomfört ett extraordinärt arbete i en tid då det råder ett extra besvärligt läge.

Korttidsboendet Evelid får nu 30 000 kronor att spendera på valfri aktivitet.

Om utmärkelsen

Årets arbetsplats utses i år för åttonde gången. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom organisationen och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:

  • ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat
  • ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling
  • ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer
  • resultat från enkäten Temperaturmätaren.

De nominerade i år var: Ejdervägen, förvaltningen arbete och välfärd, Evelid, omsorgsförvaltningen, Parketten, förvaltningen arbete och välfärd, SoL Korttids Wälludden, förvaltningen arbete och välfärd, Staffansgårdens förskola, utbildningsförvaltningen, Öhr skola och fritidshem, utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021