Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Budget för 2022 beslutad av kommunfullmäktige

Under gårdagskvällen beslutade kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget för 2022. Det var majoritetens, de Blågrönas, budgetförslag som röstades igenom under mötet.

Budgeten för 2022 med namnet "Trygg omstart" bygger på ett samlat krafttag för att starta om Växjö efter pandemin.

- Fokus framåt är att bygga ett starkt Växjö efter pandemin. Med budget 2022 blir det prioriteringar på en trygg välfärd, ett växande näringsliv, fler jobb, ökad trygghet och ett hållbart samhällsbyggande i hela kommunen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Delar ur budget 2022:

  • Satsningar på trygghet och näringslivet med bland annat stärkt yrkesutbildning, satsning på Science park samt förstärkning i arbetet med uppsökande verksamhet
  • Höjt friskvårdsbidrag till 1 500 kronor och verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser för kommunens anställda
  • Mildra effekterna av pandemin med insatser för att förebygga exempelvis arbetslöshet, psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet
  • Utökad läxhjälp
  • Fortsatt utveckling av cykelstaden Växjö
  • Återstarta kultur- och föreningslivet efter pandemin med bland annat evenemang och satsningar inom friluftsliv
  • Ny form för pensioner. Förändringen innebär att varje generation ska ta ansvar för sin pension

I budget 2022 finns även de pågående uppdragen om minskad administration, ökade samordningsvinster samt en samhällsbyggnadsförvalting kvar som uppdrag även för kommande år.

Oförändrad kommunalskatt

Skattesatsen i Växjö kommun är oförändrad och är under 2022 20,19 procent. Medelskattesatsen för kommuner i riket 2021 är 20,71 procent.

Budget 2022 att läsa i sin helhet. , 953 kB.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021