Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förslag på ny bolagsstruktur presenterad – ett lokalbolag, ett bostadsbolag, ett Science Park

Förslag till ny bolagsstruktur och tidplan för förändringen har idag presenterats för medarbetare. Förslaget är: ett bostadsbolag med namnet Vidingehem, ett lokalbolag med namnet Vöfab och ett Science Park-bolag med namnet Växjö Linnaeus Science Park. Förändringen påbörjas hösten 2021 och ska vara helt genomförd vid årsskiftet 2022/23.

- Vidingehem får ekonomiska muskler att bygga i hela kommunen och engagera sig i tätorternas och landsbygdens utveckling. Vöfab ska tillhandahålla ändamålsenliga, effektiva lokaler så att mer resurser kan gå till välfärdens kärna istället för hyror och Växjö Linnaeus Science Park ska arbeta för en hög och hållbar tillväxt, säger Oliver Rosengren (M), ordförande VKAB.

Kommunfullmäktige gav i budget 2021 uppdrag om att se över dagens bolagsstruktur för att få en mer kraftfull och effektiv struktur med ett bostadsbolag och ett lokalbolag. Inom projektet finns också uppdrag om att se över Science Park med fokus på näringslivet. Idag den 22 juni, fick medarbetare från de kommunala bolagen Vidingehem, Videum, Vöfab och Växjöbostäder information om processen framåt.

Förslaget är att:

  • Växjöbostäder och Vidingehems bostadsdel tillsammans bildar det nya bostadsbolaget ”Vidingehem”, som hanterar och utvecklar alla bostäder. Förslaget är att nya bostadsbolaget Vidingehem kommer att ha Växjöbostäders grafiska profil, vilket minimerar kostnaderna.
  • Videum, Vöfab och Vidingehems lokaldel tillsammans bildar det nya lokalbolaget ”Vöfab”, som hanterar och utvecklar alla fastigheter som exempelvis skolor, bibliotek, idrottshallar och universitetets lokaler.
  • Science Park-delen blir ett nytt bolag, ”Växjö Linnaeus Science Park”, under VKAB med nära koppling till kommunens näringslivsavdelning, som ska arbeta med särskilt fokus på näringslivet. Detta beräknas bildas årsskiftet 2021/22.

Förslaget som idag presenterades planeras gå till beslut i kommunfullmäktige den 31 augusti och med anledning av kommande semesterperiod delgavs medarbetarna och fackliga representanter förslaget idag. Efter beslut den 31 augusti påbörjas rekrytering av vd:ar till de nya bolagen.

- Vi har idag presenterat färdplanen framåt och grundstrukturen för medarbetare, fackliga och oppositionen. Ägardirektiv och finansiella mål kommer att diskuteras under sommaren och presenteras i början av augusti, säger Jon Malmqvist (KD), vice ordförande i VKAB.

Arbetet med uppdraget från budget 2021 har pågått sedan årsskiftet. Informationen som idag gavs medarbetare på berörda bolag och fackliga parter handlade om hur fyra bolag juridiskt ska bli ett bostadsbolag, ett lokalbolag och ett Science park-bolag. Projektet arbetar efter att bostadsbolaget och lokalbolaget ska vara på plats vid årsskiftet 2022/2023.

Under mötet med medarbetarna idag poängterades att alla medarbetare kommer att erbjudas anställning i de nya bolagen. Att befintliga organisationsnummer och namn återanvänds beror bland annat på att det ger minst ekonomiska och administrativa konsekvenser.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021