Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ökat underhåll, fler bostäder på landsbygden
och effektivare lokalutnyttjande i fokus för nya bolagen

Idag presenterades ägardirektiv och finansiella mål för det nya bostadsbolaget och lokalbolaget. Detta är den andra delen av den nya bolagsstruktur som ska beslutas på kommunfullmäktige den 31 augusti.

I juni presenterades att Växjöbostäder och Vidingehems bostäder bildar nya Vidingehem. För att minska kostnaderna behåller det nya bolaget Växjöbostäders grafiska profil. Vöfab blir det nya lokalbolaget, som består av Vöfab, Videums verksamhetslokaler och Vidingehems verksamhetslokaler. Bolaget behåller Vöfabs grafiska profil.

Inför styrelsemötet i VKAB den 10 augusti presenterades idag förslag till ägardirektiv och finansiella mål för de två nya bolagen. Vidingehem får ett tydligt uppdrag om att bygga mer i landsbygdsorterna och vara såväl synliga som engagerade i samhällslivet. Bolaget ska dessutom öka det årliga underhållet per kvadratmeter från cirka 140 kr till cirka 174 kronor. Vidingehem hamnar då över snittet bland jämförbara bolag (nu: 159 kronor). Bolaget har kapacitet att lämna en årlig utdelning på 120 miljoner kronor.

– Den nya bolagsstrukturen ger oss ett kraftfullt bostadsbolag som har ekonomiska muskler att öka underhållet, bygga mer i landsbygdsorterna och ge tillbaka till ägarna, alltså kommunens invånare, för att finansiera välfärden. Vidingehem får ett tydligt uppdrag att synas i hela kommunen och engagera sig särskilt i landsbygdsorterna. Bolaget kommer betala drygt 24 procent mer per kvadratmeter och år i underhåll än nu, och mer än jämförbara bolag i Sverige, säger Oliver Rosengren (M), ordförande VKAB.

Lokalbolagets huvuduppgift blir att tillhandahålla lokaler till Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Bolaget får ett eget uppdrag att minska hyreskostnaderna i både nyproduktion och befintligt bestånd, så en större del av budgeten kan gå till medarbetare istället för lokalkostnader.

– Välfärdens lokaler beskrivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en framtidsutmaning. I flera år har hyreskostnader för lokaler ätit upp mer och mer resurser som behövs till lärare och undersköterskor. Det ska Vöfab nu sätta stopp för i Växjö kommun. Sammantaget kommer den nya bolagsstrukturen innebära mer resurser till en trygg och tillgänglig välfärd, avslutar Oliver Rosengren (M), ordförande VKAB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige gav i budget 2021 uppdrag om att se över dagens bolagsstruktur för att få en mer kraftfull och effektiv struktur med ett bostadsbolag och ett lokalbolag. Inom projektet finns också uppdrag om att se över Science Park med fokus på näringslivet. Informationen som idag presenterades planeras gå till beslut i kommunfullmäktige den 31 augusti.

Om förslaget klubbas igenom i kommunfullmäktige kommer Monica Skagne i sin roll som kommunchef och VD i VKAB omgående påbörja rekryteringen av VD:ar till de två nya bolagen.

Målet är att det nya bostadsbolaget och lokalbolaget ska vara på plats vid årsskiftet 2022/2023.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2021