Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årlig trygghetsmätning skickas ut

Vilka problem ser du där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Det är frågor som polisen och Växjö kommun, ställer i 2021 års lokala trygghetsmätning. Mätningen görs i hela polisregion Syd sedan flera år tillbaka och under de närmaste dagarna skickas årets enkäter ut till slumpvis utvalda invånare.

I dagarna kommer 3000 personer mellan 16 och 85 år som bor i Växjö kommun att få brev från polisen och Växjö kommun. Det är dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete. Totalt är det 73 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i olika kommuner inom polisregion Syd, som får ett sådant utskick.

Det är viktigt för Växjö kommun och polisen att många svarar på undersökningen.

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför hoppas vi att du tar dig tid att svara om du är en av de slumpmässigt utvalda invånare som fått en enkät hemskickad till dig, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef i Växjö kommun.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om invånarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den. Det handlar om hur invånarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.

Om du har frågor om undersökningen kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Mer information om trygghetsmätningen finns på polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 maj 2022