Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Samarbetsavtal mellan Växjö kommun och Växjö Charity för ökad trygghet

Växjö kommun kommer att teckna ett avtal med insamlingsstiftelsen Växjö Charity, som i samverkan med kommunen kommer genomföra olika trygghetsskapande insatser i det offentliga rummet.

- Trygghetsfrågorna är vår tids viktigaste frågor och att kommunen nu kan kroka arm med näringslivet och göra insatser tillsammans för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Växjö är både fantastiskt och unikt. Kommunen har under en längre tid ökat på både vår budget och vårt åtagande för att komplettera Polisens viktiga arbete men att näringslivet nu också bidrar så tydligt visar på vår styrka i Växjö, jag är stolt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- Styrelsen i Växjö Charity har under en längre tid diskuterat frågan och beslutat sig för att göra en långsiktig trygghetsskapande insats i vårt lokalsamhälle. Vi vill vara ett komplement till övriga trygghetsskapande aktörer så som polis, fältgrupp, nattvandrare med flera och tror att vi har en roll att fylla, säger Mikael Svensson, ordförande i Växjö Charity.

Växjö Charity är en stiftelse som genom olika events samlar in pengar från näringslivet till olika välgörenhetsorganisationer och föreningar. Avtalet som nu är framtaget skrivs på under förutsättning att kommunstyrelsen säger ja på nästa kommunstyrelse 14 september.

Avtalet innebär att Växjö Charity kommer få ett bidrag av Växjö kommun på maximalt två miljoner kronor per år, för att driva trygghetsskapande arbete. Förutsättningen är att Växjö Charity bidrar med samma summa per år.

Insatserna ska vara långsiktiga och evidensbaserade och ska inte gynna enskilda näringsidkare utan förbättra för alla. Vilka insatser det blir beslutas i samverkan med kommunen. Samarbetsavtalet är skrivet på tre år och arbetet kommun ska följas upp två gånger per år.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021