Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun skriver till Arbetsmiljöverket: ändra hanteringen av individuella riskbedömningar av gravida

I ett brev till Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin skriver Växjö kommun genom kommunalråd Andreas Olsson att hanteringen av individuella riskbedömningar av gravida behöver förändras. Nuvarande bedömning innebär bland annat försämrad inkomst och minskad pension för kvinnor.

Växjö kommun skriver bland annat att nuvarande hantering, där gravida medarbetare i praktiken inte får jobba efter 20 veckors graviditet innebär att:

  • kvinnor utesluts från möjligheter och rätt att förvärvsarbeta
  • kvinnor indirekt diskrimineras i form av försämrad inkomst och intjänande av pension då arbetsgivaren meddelar förbud mot att arbeta
  • det finns en risk för utebliven kompetensutveckling och socialt utanförskap

- Både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen rekommenderar att gravida kan gå tillbaka till arbetet när de är fullvaccinerade eftersom vaccinet ger samma skydd till gravida som till andra riskgrupper. Trots det anser Arbetsmiljöverket att vi ska göra individuella riskbedömningar av gravida medarbetare som i praktiken innebär att de inte får jobba efter 20 veckors graviditet, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd och ordförande i Växjö kommuns organisations- och personalutskott.

Arbetsmiljöverket menar att den gravida oavsett vaccination inte ska utsättas för risk att exponeras för viruset.

- Förutom förlorad inkomst för den enskilda medarbetaren innebär även nuvarande bedömning att vi har svårt att bemanna delar av vår verksamhet, till exempel vård, omsorg, förskola och skola, avslutar Andreas Olsson (C).

Bakgrund till individuell riskbedömning av gravida

Arbetsgivaren ska genomföra en individuell riskbedömning av arbetsmiljön på arbetsplatser för gravida och ammande arbetstagare. Riskbedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om sin graviditet och i samråd. Vid bedömningen ska man särskilt ta hänsyn till smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida efter vecka 20.

Om det inte går att undanröja risker för den gravida medarbetaren ska Växjö kommun som arbetsgivare ge medarbetaren andra arbetsuppgifter från graviditetsvecka 20. Det kan exempelvis vara att erbjuda administrativa arbetsuppgifter eller hemarbete, helt eller delvis.

Går det inte att ge den gravida andra arbetsuppgifter, får medarbetaren inte arbeta kvar på arbetsplatsen under graviditeten. Då gäller förbud mot arbete enligt 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen och den gravida medarbetaren får inte själv välja att trots förbudet arbeta med de riskerna. I en sådan situation tillämpas AFS 2007:5, § 7 och den gravida medarbetaren kan ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: 21 september 2021