Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Krisberedskapsveckan 27 september-3 oktober

Den här veckan är krisberedskapsveckan, den internationella informationskampanjen som syftar till att öka människors beredskap inför samhällskriser. Årets tema för krisberedskapsveckan är demokrati eftersom Sverige firar 100 år av demokrati.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är initiativtagare till Krisberedskapsveckan. Kampanjen ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Att veta hur man ska agera vid en krishändelse eller hur man hjälper andra är inte alltid självklart. Välinformerade och engagerade invånare är därför en viktig tillgång vid en samhällskris, då kunskap och förberedelser är avgörande för hur samhället hanterar och klarar en kris. Människors egenberedskap är grunden i krisberedskapsveckan. Budskapet är att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer.

I årets kampanj finns också ett demokratitema med anledning av att Sverige firar 100 år som demokrati. Växjö kommun ingick i början av 2021 ett femårigt samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) gällande demokrati och att öka ungas demokratiska deltagande. Detta avtal är en del i regeringens satsning ”Demokratin 100 år –samling för en stark demokrati”, som syftar till att fler människor ska få möjlighet att delta och vara delaktiga i demokratins processer.

Du kan läsa mer om Krisberedskapsveckan på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats. och du kan också läsa och se film om krisberedskap på webbplatsen Din säkerhet. Länk till annan webbplats.

Under rubriken relaterade dokument på denna sida kan du ta den av den digitala broschyren ” Om krisen eller kriget kommer”.

Senast uppdaterad: 27 september 2021