Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun överklagar beslut om kameraövervakning

Växjö kommun överklagar på nytt beslutet om att inte tillåta kameraövervakning av entréerna till Kontaktcenter på kommunhuset. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Förvaltningsrätten har tidigare avslagit kommunens ansökan. Nu vill Växjö kommun att Kammarrätten prövar frågan.

- Vi anser att den bedömning som Integritetsskyddsmyndigheten och Förvaltningsrätten gjort, är felaktiga. Vi får inte ha kameraövervakning för att det ännu inte begåtts något brott på platsen. Men det är inte rimligt att det först ska behöva ske någon incident. Vi vill ju ha kameraövervakning för att förebygga och förhindra brott, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och även Förvaltningsrätten, som avslog Växjö kommuns överklagan av tillsynsmyndighetens beslut, anser att kommunhuset inte kan betraktas som en del av stationshuset eftersom kommunens lokaler finns på andra plan. Även denna bedömning anser Växjö kommun är felaktig, då det mellan stationsmiljön och kommunens kontaktcenter på våning 3 finns breda trappor som gör det mycket enkelt för besökare att ta sig upp och ner.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i sitt beslut bedömt att platsen som ska bevakas inte är brottsutsatt och fick medhåll av Förvaltningsrätten. Men Växjö kommun står fast vid argumentet om att byggnaden som ska bevakas är helt nybyggd och att det därför inte går att ge någon statistik som tydligt visar på brottslighet eller ordningsstörningar på den aktuella platsen. Därför vidhåller man att det är orimligt att det ska behöva ske någon allvarlig incident för att bevilja kameraövervakning. Dessutom håller man inte med om IMY:s och Förvaltningsrättens hänvisning till integritetsintrång.

- Intresset av att kameraövervaka väger tyngre än den enskildes intresse om att ej bli bevakad. Det är två kameror som ska sättas upp vid entrédörrarna och deras upptagningsområde är vid entréerna samt en liten del av Kontaktcenterytan. Det är en mer begränsad övervakning än vad Förvaltningsrätten slog fast i sin dom, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef Växjö kommun.

Växjö kommun yrkar nu att Kammarrätten meddelar prövningstillstånd och beviljar tillstånd för kameraövervakning i enlighet med tidigare ansökan.

Senast uppdaterad: 17 november 2021